single na kwarantannie

2020-2023

Single na kwarantannie  

Badanie ilościowo-jakościowe  realizowane  na grupie osób będących singlami. W polskiej części badań  w ankiecie internetowej wzięło udział ponad 3000 osób, z czego ostatecznie zostało zakwalifikowanych do analizy 966 osób. Próba miała charakter celowy. W badaniu jakościowym (IDI) wzięło udział 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn). Druga część badań była realizowana w Brazylii na Universidade Federal da Bahia przez dr Darlane S. V. Andrade

Jak kochaja Polacy

2018 - 2019

Jak kochają Polacy? 

Badanie BBD realizowane  na grupie osób zróżnicowanych ze względu na bycie w związku i bycie singlem, płeć, wiek i orientację seksualną  (N=42 respondentów) oraz badanie ilościowe CAWI realizowane na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1016). Badanie realizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinie na zlecenie Sympatia.pl. Więcej informacji o badaniu znajduje się na stronie jakkochająpolacy.pl.

Społeczne definiowanie miłości

2018

Społeczne definiowanie miłości 

Badanie jakościowe. Przeprowadzono 8 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z kobietami i mężczyznami będącymi w związku heteroseksualnym lub mającymi doświadczenie w takim związku powyżej 2 lat,  w czterech kategoriach wiekowych: 19-25 lat, 26-37 lat, 38-55 lat oraz powyżej 55 lat.

Single

2016

Single w Polsce

Badanie ilościowe w formie ankiety internetowej. W badaniu wzięło udział 2893 singli-internautów w wieku 18-65 lat. Respondenci odpowiedzieli  na 114 pytań dotyczących m.in. oczekiwań wobec związku i partnera, definiowania miłości i zakochania, życia seksualnego, wartości, zwyczajów randkowych  oraz wybranych elementów stylu życia.  Jest to pierwsze od pięciu lat tak obszerne i wnikliwe badanie na temat singli w Polsce. Główne wnioski znajdują się na stronie Pokoleniesingli.pl. Badanie zrealizowane przez portal Sympatia.pl, Uniwersytet Łódzki oraz firmę badawczą ARC Rynek i Opinia.

Wygląd i zdrowie

2013 - 2016

Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu

Badania jakościowe, w ramach których przeprowadzono 12 FGI oraz 90 IDI z kobietami i mężczyznami w różnym wieku. Badania obejmowały problematykę m.in. definiowania młodości, wieku średniego i starości, znaczenia wyglądu i zdrowia w życiu kobiet i mężczyzn oraz sposobów dbania o te zasoby,  społecznych oczekiwań dotyczących wyglądu i zdrowia, kryteriów atrakcyjności, wpływu wyglądu i stanu zdrowia na różne sytuacje życiowe.  Badania prowadzono w ramach grantu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

związki przez internet

2012

Związki przez Internet

Badanie jakościowe, w ramach którego przeprowadzono 15 IDI. Celem badania było  skonfrontowanie stereotypu osoby nawiązującej relacje przez internet z opiniami respondentów, którzy  znaleźli partnera za pośrednictwem portalu randkowego Sympatia.pl oraz  zrozumienie specyfiki nawiązywania relacji przez internet.

singlem być

2011

Singlem być – Generacja singli

Badanie ilościowe w formie wywiadów CAPI, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Próba badawcza  –  3019 osób.  Celem badania było odpowiedzenie na pytanie kim jest singiel, jaki jest jego stosunek do poszukiwania partnera, jak definiuje poczucie szczęścia, jakie są jego wartości oraz jakie są wady i zalety bycia singlem.

 

mama

2008 - 2009

Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka

Badania jakościowe,  w ramach których przeprowadzono  105 IDI oraz 8 FGI. Badano kobiety w wieku 25–34 lata, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, mieszkające w województwie łódzkim. Przeprowadzono także 20 IDI z właścicielami firm, przedstawicielami działów HR średnich i dużych przedsiębiorstw, oraz  przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Celem badania było ustalenie społecznych, kulturowych  i psychologicznych uwarunkowań, dla których kobiety po urodzeniu dziecka  pozostają nieaktywne zawodowo. Badania realizowała firma HRP ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stereotypy

2007 - 2008

Stereotypom – Nie!

 Badania jakościowe, 8 FGI, 60 IDI.  Tematyka badań obejmowała wybrane zagadnienia dotyczące m.in. równości w rodzicielstwie, życia w pojedynkę, dobrowolnej bezdzietności, osób starszych. Projekt badawczy realizowany w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans i współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

doktorat

2003 - 2008

Społeczne przyczyny egzystencji w  pojedynkę oraz styl życia łódzkich i warszawskich singli

Badania jakościowe, w ramach których zrealizowano 60 IDI z kobietami i mężczyznami mieszkającymi w Łodzi lub w Warszawie, w wieku 25-40 lat, które nie były w stałym związku z inną osobą od co najmniej 2 lat, nie miały  dzieci, posiadały wykształcenie wyższe oraz nie żyły w pojedynkę w wyniku zdarzeń losowych. W projekcie badano mikro-, mezzo- i makrospołeczne uwarunkowania zjawiska singli oraz ich styl życia. Badania realizowano w  Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego w ramach pracy doktorskiej.