Wykłady dla Instituto Superior Miguel Torga
30 maja, 2016
Gdzie szukać partnera?
2 czerwca, 2016

Konferencja „Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender”

Nasz zespół bardzo aktywnie bierze udział w międzynarodowej konferencji „Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender”, która została zorganizowana przez Nofer Institute of Occupational Medicine, Polish-Norwegian Research Program, The National Center of  Research and Development. Miałam przyjemność wygłosić referat „The role of physical attractiveness in private life and professional career in experiences of women and men in different ages”.  Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie genderchallenges2016.eu